Thông tin chi tiết
  • Đến ga Wangsimni,
  • đi ra cửa số 3, đi thẳng,
  • rẽ phải ở ngã 5,
  • đi đến trước văn phòng quận Seongdong thì băng qua đường
  • đi thẳng đến chung cư, rẽ phải
  • đến góc chung cư, rẽ trái đi thẳng
  • cửa hàng Việt Nam sẽ nằm bên tay trái, dưới tầng B1
Đánh giá
0.00

Trả lời