Thông tin chi tiết

Văn phòng luật có trụ sở chính tại Seoul và các chi nhánh ở Busan, Gwangsu, Suwon, Uijeongbu, Daejeon

  • Giải quyết các vụ việc hình sự như: ma tuý, tội phạm tình dục
  • Giải quyết các vụ việc dân sự như: lừa đảo, chuyển tiền tay ba

Tư vấn miễn phí và đi cùng với thân chủ cho đến hết vụ án

Đánh giá
0.00

Trả lời