Thông tin chi tiết

Sim trả trước, trả sau, sim du lịch, bhp, thăm thân. Cung cấp các loại điện thoại mới/cũ, linh kiện, sửa chữa, khôi phục dữ liệu tại Hàn Quốc

Đánh giá
0.00

Trả lời