Phở số một

Contact Information
Location
Detailed Information

Quán chuyên đồ ăn 3 miền Việt Nam, cố gắng học hỏi và đầu tư nguyên liệu tươi ngon ,không gian quán đẹp, phục vụ thân thiện cùng vs tiêu chí ngon bổ rẻ

Reviews
0.00