Thông tin chi tiết

Món ăn truyền thống Việt Nam. Đã từng lên truyền hình Hàn Quốc (수요미식회, 프리한19, 오이,맛있다) và VN (VTV2).

Đánh giá
0.00

Trả lời