Thông tin chi tiết

Kênh youtube dịch các video trao đổi khoa học sang tiếng Việt

Vì một thế giới tốt đẹp hơn, chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn những ý tưởng, kinh nghiệm, tri thức bằng những câu chuyện 15 phút. 15 phút có ý nghĩa và quý giá nhất trên thế giới, Đây là kênh Youtube có thể xem các bài giảng của chương trình ‘ 15 phút, Đổi thay thế giới’ bằng Tiếng Việt.

Videos
Đánh giá
0.00

Trả lời