Thông tin chi tiết

Ngày đầu khai trương được mọi người được ủng hộ nhiều quá, đặc biệt là anh nhiếp ảnh giúp quán mình lưu giữ những khoảnh khắc ngày đầu tiên mở cửa

Đánh giá
0.00

Trả lời