Thông tin chi tiết
Văn phòng luật chuyên về đòi nợ lương, giải quyết các trướng hợp
-Quá 3 năm tính từ ngày nghỉ việc
-Mượn chứng minh thư người khác, chứng minh thư giả đi làm
-Bất hợp pháp nhưng chủ biết được nơi ở, làm hiện tại
Nếu không nằm trong các trường hợp trên thì các bạn (bất hợp pháp, du học sinh , thăm thân,…) cứ khai báo thoải mái với bộ lao động thuộc khu vực nơi bạn làm việc nếu bị nợ lương. (Quá 14 ngày kể từ khi nghỉ việc vẫn không thấy chủ trả lương hãy khai báo cho bộ lao động)
*Lưu ý: chủ không thể tự khai báo cục xuất nhập cảnh nhưng hãy cẩn thận những người được gọi là bạn bè, người thân của mình. Vì có trường hợp khách của mình bị chính bạn cùng trường khai báo, nhưng may mắn đã ra ngoài.
-Thiếu thông tin chủ, chủ đóng cửa, đổi quán,…sẽ tùy từng trường hợp mà đòi được hoặc không.
Nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí cho người việt về nợ lương, nợ 퇴직금.
Đánh giá
1.01

Trả lời