Blog Kim Chi

5.01
5.01
Thông tin liên hệ
Thông tin chi tiết

Trang web về học tiếng Hàn, lớp tiếng Hàn và bán sách học tiếng Hàn, do một bạn ở Busan lập ra

 

Lưu ý: Không liên quan đến Hàn Ngữ Kim Chi (2 đơn vị khác nhau)

Đánh giá
5.01

Trả lời